Produkter

THESERA 
Utvecklar och producerar kosmetika med bästa kvalitet, baserad på TDN-tekniken, utvecklad av THESERA FoU-team.

Theresas huvudteknologi, TDN, är den avancerade versionen av liposommekanismen. Aktiva ingredienser är dubbla kapslade och skyddade från yttre miljö, vilket säkerställer att de absorberas djupt och säkert i huden.

Tillverkningsprocesserna och formuleringarna förbättras ytterligare genom att använda naturliga ingredienser och föreningar med pH-kompatibelt med den funktion som produkterna är avsedda att uppnå.


MR INNOVATION FoU-forskningscenter och THESERA forsknings- och utvecklingsteam har kontinuerligt arbetat för att utveckla bättre, mer effektiva produkter för frisk och vacker hud genom systematisk produktforskning och noggranna, avancerade ingrediensprovningar.

THESERA: s FoU-team har utvecklat TDN-tekniken som är nyckeln till de nålfria anti-aging-lösningarna.

Baserat på tron att THESERA kommer att producera kosmetika av bästa kvalitet kommer varumärket att förbättra hudens grundläggande problem och uppfylla drömmen om frisk hud och skönhet.